Θα με βρείτε επίσης στο http://www.photosdemenage.blogspot.com/

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Just a coffee...

To the Unknown American Visitor

...or maybe two...

you can leave your luggage (...comment) here...

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

Art culinaire


Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Collection


Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Στήλη


Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Μάχαιρα


Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Radiographie


Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010