Θα με βρείτε επίσης στο http://www.photosdemenage.blogspot.com/

Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Ο ύπνος


Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Κάπου


Σε πτώση


Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

: Δηλαδή


Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

: Εποχή


Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Just a coffee...

To the Unknown American Visitor

...or maybe two...

you can leave your luggage (...comment) here...

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

Art culinaire


Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Collection


Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Στήλη


Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Μάχαιρα


Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Radiographie


Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010